Latinica  |    
   
 
Насловна
О нама
Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на:
- афирмацију и развој слободе вероисповедања;
- сарадњу државе с црквама и верским заједницама и унапређење њиховог положаја у друштву;
- афирмисање верских основа и садржаја српског националног идентитета;
- помоћ у заштити верских компонената у културном и етичком идентитету националних мањина;
- поклоничка путовања, ходочашће и друге облике верског туризма;
- сарадњу државе са епархијама Српске православне цркве у иностранству;
- развој и афирмисање вредности религијске културе;
- подршку развоју верског образовања и помоћ при укључивању у систем образовања;
- пружање подршке и помоћи у сакралном градитељству и у заштити црквеног културног наслеђа;
- пружање помоћи у заштити правног и друштвеног положаја цркава и верских заједница, остваривању њихових законом утврђених права, уређивању и побољшању социјално - материјалног положаја носилаца вере (свештеномонаштво, верски службеници, ђаци и студенти верских школа),
- друге послове одређене законом.

Опис функција руководилаца, надлежности, обавезе и овлашћења

Директор руководи Управом, планира, усмерава и надзире рад у Управи; врши најсложеније послове из делокруга Управе; сарађује са државним и другим органима, организацијама и јавним службама; обавља и друге послове по налогу министра.

- Решењем  Владе  24  Број:  119-3884/2014  од  15.  маја 2014.  године  за  директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде постављен је др Милета Радојевић


Помоћник директора руководи и организује рад у Сектору; планира, усмерава и надзире рад државних службеника у Сектору; остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; врши најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу директора Управе.

- Решењем  Владе  24  Број:  119-8407/2014  од  31.  јула  2014.  године  за  помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама - Сектор за унапређење положаја цркава и верских заједница и међународну сарадњу у Министарству правде постављен је Братислав Петковић.


Организациона структура

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству правде, број: 110-00-110/2014-01 од 11. јула 2014. године, организовани су послови и систематизована радна места која су разврстана у звања. На овај Правилник Влада је дала сагласност  Закључком 05 број: 110-7917/2014-1 од 18. јула 2014. године, а који је ступио на снагу 31. јула 2014. године

За обављање послова из делокруга Управе, образoване су следеће основне унутрашње јединице:

1. Сектор за унапређење положаја цркава и верских заједница и међународну сарадњу

     - његова ужа унутрашња јединица

     а) Одељење за сарадњу с црквама и верским заједницама

2. Сектор за правне, финансијске и опште послове

     - његове уже унутрашње јединице

     а) Група за правне и опште послове

     б) Група за финансијске и рачуноводствене пословеОсоба задужена за одржавање презентације
Јована Стојиновић, саветник
Сектор за унапређење положаја цркава и верских заједница и међународну сарадњу
Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд, Република Србија
тел: +381 (0)11  311 7468
факс: +381 (0)11  311 3527
Е-mail: jovana.stojinovic@vere.gov.rs


 
Министарство правде Републике Србије
Српска Православна Црква
Међународна Бискупска Конференција Св. Ћирила и Методија
Словачкa евангеличкa црквa а.в.
Реформатскa хришћанскa црквa
Евангеличкa хришћанскa црквa а.в.
Синагога у Београду
Јеврејскa заједницa
Ријасет Исламске заједнице Србије
Мешихат Исламске заједнице у Србији
 
 
 
Министарство правде
Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама
Сва права задржана ©2013  |  Мапа сајта  |  Мобилна верзија сајта