Latinica  |    
   
 
Насловна
О нама

Канцеларија за сарадњу с црквама и верским заједницама врши стручне послове који се односе на:

  • афирмацију и развој слободе исповедања;
  • сарадњу државе са црквама и верским заједницама и унапређење њиховог положаја у друштву;
  • афирмисање верских основа и садржаја српског националног идентитета;
  • помоћ у заштити верских компонената у културном и етничком идентитету националних мањина;
  • сарадњу државе са епархијама Српске православне цркве у иностранству;
  • развој и афирмисање вредности религијске културе;
  • подршку развоју верског образовања и помоћ при укључивању у систем образовања;
  • пружање подршке и помоћи при сакралном градитељству и заштити црквеног културног наслеђа;
  • пружање помоћи у заштити правног и друштвеног положаја цркава и верских заједница, остваривању њихових законом утврђених права, уређивању и побољшању социјално-материјалног положаја носилаца вере (свештеномонаштво, верски службеници, ђаци и студенти верских школа).

Опис функција руководилаца, надлежности, обавезе и овлашћења

Директор
Канцеларијом  за  сарадњу  с  црквама  и  верским  заједницама  руководи  директор.  За  рад Канцеларије и свој рад директор одговара Влади и председнику Владе.
Решењем  Владе  24  Број:  119-5660/2012  од  6.  септембра  2012.  године  за  директора Канцеларије за сарадњу с црквама и верским заједницама постављен је др Милета Радојевић.

Заменик директора
Директор  Канцеларије  има  заменика,  кога  сам  предлаже,  а  кога  поставља  Влада  на  пет година. Заменик директора помаже директору Канцеларије у оквиру овлашћења која му он одреди и замењује га ако је одсутан или спречен.

Решењем  Владе  24  Број:  119-10468/2013  од  4.  децембра  2013.  године  за  директора Канцеларије за сарадњу с црквама и верским заједницама постављен је Братислав Петковић.

Помоћници директора
Директор Канцеларије има помоћнике, које сам предлаже, а које поставља Влада на пет година. Помоћници директора нису постављени. Послове помоћника обавља преузети помоћник министра.

Организациона структура

Организација Канцеларије за сарадњу с црквама и верским заједницама уређена је Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Канцеларији за сарадњу с црквама и верским заједнцама, број 110-00-1/2013-01 од 12.02.2013. године, на који је Влада Закључком 05 Бр: 110-1230/2013 дала сагласност дана 12.02.2013. године, а који је у складу са чланом 15. наведеног Правилника ступио на снагу 13.02.2013. године

Правилник о систематизацији радних места (важећи акт) је могуће погледати и преузети овде.
Графички приказ организационе структуре могуће је погледати и преузети на на овој страници и у Информатору.

Буџет Канцеларије за сарадњу с црквама и верским заједницама можете погледати и преузети овде.


Лице задужено за одржавање презентације
Јована Стојиновић
Група за правне и опште послове - Односи са јавношћу
Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд
тел: +381 (0)11  311 7468
факс: +381 (0)11  311 3527
Е-mail: jovana.stojinovic@vere.gov.rs


 
Министарство правде Републике Србије
Српска Православна Црква
Међународна Бискупска Конференција Св. Ћирила и Методија
Словачкa евангеличкa црквa а.в.
Реформатскa хришћанскa црквa
Евангеличкa хришћанскa црквa а.в.
Синагога у Београду
Јеврејскa заједницa
Ријасет Исламске заједнице Србије
Мешихат Исламске заједнице у Србији
 
 
 
Министарство правде
Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама
Сва права задржана ©2013  |  Мапа сајта  |  Мобилна верзија сајта